. استفاده از صفت good هنگام توصیف مهارت و حرف اضافه آن

صفحه اصلی » دروس آموزشی » ویدئوهای آموزشی » . استفاده از صفت good هنگام توصیف مهارت و حرف اضافه آن

میدونید چطور باید از صفت good برای توصیف مهارتتون استفده کنید ؟ همراه ما باشید با این ویدیوی آموزشی

وقتی تو انجام کاری مهارتی دارید میتونید از عبارت I’m good at…استفاده کنید.
این ویدیو برای سطح A2 مناسبه.

Hey guys, when you have a special skill and want to say you do that well or badly you use this expression. A2 students will find this video useful.

در این ویدیوی آموزشی عبارات و کلمات زیر رو یاد میگیریم

Nothing special
چیز خاصی نیست
A: Sophie, What are you doing?
B: Nothing special

Improve: ارتقاء دادن
You must improve your skills
باید مهارت هات رو ارتقاء بدی.

Let me see:  بذار ببینم

 

درج دیدگاه