استفاده صحیح از must have + pp و should have + pp برای نتیجه گیری و ابراز پشیمانی

>>>استفاده صحیح از must have + pp و should have + pp برای نتیجه گیری و ابراز پشیمانی
Must have و should have و موارد استفاده ازشون برای ” نتیجه گیری و ابراز پشیمانی ” کاملا متفاوته. ببینیم هر کدوم چطور و کجا استفاده میشن.

“Must have” and “should have” have very different meanings and functions.
Here we have a chance to see them in action.

B1 students will find this video useful.

«In this video we learn the following words and expressions. »

Must have + past participle: used to form deduction about the past

از must have + pp برای نتیجه گیری درباره گذشته استفاده کنید.

Example: I must’ve forgotten to lock the door.


should have + past participle: used to express regrets about the past

از should have + pp برای ابراز پشیمانی درباره گذشته استفاده کنید.

Example: I should’ve asked somebody to double-check for me.

متن این ویدیو را در ادامه بخوانید:

Oh, where’s the monitor? Oh my God. Not again. What happened? I must’ve forgotten to lock the door again. I should’ve asked somebody to double-check for me. Why does this kind of stuff always happen to me?

 

درج دیدگاه

یک پیشنهاد شگفت انگیز !با عضویت در خبرنامه، اولین نفری باشید که از تخفیف ها و مزایای ویژه باخبر می شود.