یادگیری لغات جدید جهت توصیف فرهنگ ایرانی با اکسین چنل

دوستان عزیز در این پادکست با لغات جدید جهت توصیف فرهنگ ایرانی آشنا [...]