فهمِ زبان انسانِ گوگل تا ۹۵ درصد بالا می‌رود

  گوگل از یادگیری ماشین تا ۹۵ درصد می‌تواند زبان انسان را به‌درستی بفهمد. [...]