آموزش استفاده از فعل spend

. دوستان در این ویدیو آموزش استفاده از فعل spend را همراه با هم [...]