اصطلاحاتی در مورد وارد شدن به هتل

اصطلاحات و جملات رایج و ضروری برای وقتی که وارد هتل میشیم رو [...]