تفاوت Media و Medium

این هفته داریم در مورد ‘media’ یاد میگیریم. میدونستید این کلمه جمع هست؟ [...]