Interests

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه بیان علایق شخصی بیان ترجیحات و پرسش درباره علایق و ترجیح افراد

Transportation

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه صحبت درباره وسایل نقلیه و استفاده از آن نحوه بیان پند و نصیحت های معمول

Dates

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه بیان تاریخ بر روی تقویم و پرسش درباره آن آشنایی با اعداد ترتیبی

Daily habits

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان و توصیف عادات روزانه بیان برنامه روزانه، هفتگی و یا سالانه آشنایی با قیدهای تکرار مانند همیشه، بعضی اوقات، هرگز و...

Foods and Drinks

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با غذاها و نوشیدنی ها آشنایی با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

Time

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم پرسش درمورد زمان و نیز بیان زمان آشنایی با ماههای میلادی

Houses and apartments

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم توصیف خانه و آپارتمان و محل زندگی استفاده از حروف تعیین a  و an

Place in town

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با اماکن مختلف شهری استفاده از حروف اضافه مکان

Health problems

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه بیان مشکلات سلامت و بیماری ها جملات امری ساده

Meeting people

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه مکالمه و محاوره در آشنایی با افراد احوالپرسی روزمره

Talking about future

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان و توضیح درباره برنامه ها و مقاصد پیش رو سوال و پرسش در همین زمینه آشنایی با گرامر آینده ساده

Talking about problems

عمده مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان مشکلات کلیشه ای و پرسش درباره وجود مشکلات نحوه استفاده از حرف ربط و و اما و...

What did you do on the weekend?

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم مانند هفته قبل، آشنایی با گرامر زمان گذشته ساده استفاده از افعال باقاعده و بی قاعده جهت بیان اتفاقات در زمان گذشته نحوه سوال و پاسخ [...]

Where were you yesterday?

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان اتفاقات گذشته آشنایی با زمان گذشته ساده و کاربرد فعل بودن در گذشته

Shopping

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم مکالمات معمولی در خرید پرسش درباره قیمت واژگان کلیدی هنگام خرید

Telephoning

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه پاسخ به تماس های تلفنی پیغام گذاشتن تلفنی آشنایی با گرامر ضمایر مفعولی

Describing people

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم توصیف ظاهری و فیزیکی افراد مانند قد و وزن پرسش درباره ظاهر و پوشش افراد آشنایی با سوالات پرسشی

Talking about family

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با نسبت های خانوادگی توصیف خانواده تون پرسش درباره شغل افراد آشنایی با زمان حال ساده و...

Talking about abilities

بخشی از مطالبی که در این هفته یادمیگیرم استفاده درست از فعل can نحوه بیان توانایی های خود و دیگران در زمان حال و نیز گذشته و...

Starting a Conversation

عمده مطالبی که در این هفته یاد میگیرم سرصحبت رو باز کردن ادامه و ورود به جزئیات بیشتر در یک مکالمه عادی پرسش درباره ملیت و اصالت افراد استفاده درست از فعل "وجود داشتن" و [...]

Weather

عمده مطالبی که در این هفته یاد میگیرم توصیف آب وهوا و شرایط جوی بیان فصول مختلف و پرسش درباره فصل مورد علاقه افراد پرسش درباره هوا

Asking for information

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه کسب اطلاعات و پرسیدن آشنایی با زمان حال ساده و ...

Talking about clothes

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با انواع لباس و پوشاک نحوه بیان و توصیف پوشش افراد آشنایی با گرامر زمان حال استمراری

What do you do? (jobs)

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با مشاغل مختلف نحوه پرسش درباره شغل افراد