سطح A1

Interests

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه بیان علایق شخصی بیان ترجیحات و پرسش درباره علایق و ترجیح افراد

Transportation

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه صحبت درباره وسایل نقلیه و استفاده از آن نحوه بیان پند و نصیحت های معمول

Dates

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه بیان تاریخ بر روی تقویم و پرسش درباره آن آشنایی با اعداد ترتیبی

Daily habits

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان و توصیف عادات روزانه بیان برنامه روزانه، هفتگی و یا سالانه آشنایی با قیدهای تکرار مانند همیشه، بعضی اوقات، هرگز و...

Foods and Drinks

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با غذاها و نوشیدنی ها آشنایی با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

Time

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم پرسش درمورد زمان و نیز بیان زمان آشنایی با ماههای میلادی

Houses and apartments

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم توصیف خانه و آپارتمان و محل زندگی استفاده از حروف تعیین a  و an

Place in town

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با اماکن مختلف شهری استفاده از حروف اضافه مکان

Health problems

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه بیان مشکلات سلامت و بیماری ها جملات امری ساده

Meeting people

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه مکالمه و محاوره در آشنایی با افراد احوالپرسی روزمره

Talking about future

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان و توضیح درباره برنامه ها و مقاصد پیش رو سوال و پرسش در همین زمینه آشنایی با گرامر آینده ساده

Talking about problems

,

عمده مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان مشکلات کلیشه ای و پرسش درباره وجود مشکلات نحوه استفاده از حرف ربط و و اما و...

What did you do on the weekend?

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم مانند هفته قبل، آشنایی با گرامر زمان گذشته ساده استفاده از افعال باقاعده و بی قاعده جهت بیان اتفاقات در زمان گذشته نحوه سوال و پاسخ در مورد اتفاقات گذشته مانند آخرهفته گذشته، دیروز ، ماه قبل ، سال قبل، 10 سال قبل

Where were you yesterday?

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان اتفاقات گذشته آشنایی با زمان گذشته ساده و کاربرد فعل بودن در گذشته

Shopping

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم مکالمات معمولی در خرید پرسش درباره قیمت واژگان کلیدی هنگام خرید

Telephoning

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه پاسخ به تماس های تلفنی پیغام گذاشتن تلفنی آشنایی با گرامر ضمایر مفعولی

Describing people

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم توصیف ظاهری و فیزیکی افراد مانند قد و وزن پرسش درباره ظاهر و پوشش افراد آشنایی با سوالات پرسشی

Talking about family

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با نسبت های خانوادگی توصیف خانواده تون پرسش درباره شغل افراد آشنایی با زمان حال ساده و...

Talking about abilities

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یادمیگیرم استفاده درست از فعل can نحوه بیان توانایی های خود و دیگران در زمان حال و نیز گذشته و...

Starting a Conversation

,

عمده مطالبی که در این هفته یاد میگیرم سرصحبت رو باز کردن ادامه و ورود به جزئیات بیشتر در یک مکالمه عادی پرسش درباره ملیت و اصالت افراد استفاده درست از فعل "وجود داشتن" و گرامر خاص آن و...

Weather

,

عمده مطالبی که در این هفته یاد میگیرم توصیف آب وهوا و شرایط جوی بیان فصول مختلف و پرسش درباره فصل مورد علاقه افراد پرسش درباره هوا

Asking for information

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه کسب اطلاعات و پرسیدن آشنایی با زمان حال ساده و ...

Talking about clothes

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با انواع لباس و پوشاک نحوه بیان و توصیف پوشش افراد آشنایی با گرامر زمان حال استمراری

What do you do? (jobs)

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با مشاغل مختلف نحوه پرسش درباره شغل افراد

Meeting people

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه مکالمه و محاوره در آشنایی با افراد احوالپرسی روزمره