سطح A0

What day is it?

,

این هفته هم مثل هفته قبلی، چهار حرف و صدا براتون کار میشه و با این چهار حرف 26 حروف زبان انگلیسی رو کامل یادمیگیرید. Ii Uu Yy Zz هفته قبل یاد گرفتید بپرسید ساعت چنده و این هفته یاد میگیرید بپرسید "امروز چندشنبه ست؟" دوشنبه این هفته عدد 100 رو یاد میگیرید و تاعدد [...]

What time is it?

,

این هفته بجای سه حرف و صدا، چهار تا از حروف الفبا رو بهمراه آوای هرکدوم یاد میگیرید. Oo Vv Ww Xx درس پرکاربرد این هفته درباره چیزیه که هر روز باهاش سروکار داریم: زمان و سوال مهمه: "ساعت چنده؟" اعداد رو ادامه میدیم تا 90 یعنی 70، 80، 90. این چهارشنبه جمع بستن ضمایر [...]

What color is it?

,

سه حرف و آوای مهم این هفته: Hh Qq Ss این هفته میتونید بعضی رنگها رو به زبان انگلیسی یاد بگیرید و حتی رنگ هر چیزی رو مورد پرسش قرار بدید. اعداد این هفته 30 و 40 50 و 60. سه شنبه ها هم که مثل همیشه بحث دستخط و اصول نوشتن حروف. ضمایر و [...]

What is it?

,

این هفته خانم جسیکا براتون سه حرف Ee، Jj و Rr رو آماده کرده. سوال مهمه "این چیه؟" رو این هفته یاد میگیرید و ازین به بعد هرشیئی روکه به انگلیسی نمیدونید، براحتی میتونید با این سوال بپرسید. راستی اعداد رو این دوشنبه تا 30 یا دمیگیرید که بشمارید. ضمایر و افعال این چهارشنبه: او [...]

What’s your phone number?

,

سه حرف و آوایی که این هفته کار میکنیم: Gg Pp Ll تازه این هفته نحوه سوال پرسیدن درباره شماره تلفن و همچنین بیان شماره تلفن خودتون رو هم یاد میگیرید. اعداد این هفته میرسه تا 20 و بحث ضمایر این چهارشنبه به کاربرد فعل "بودن" برای هرکدوم از ضمایر میپردازه.مثلا امروز این دوتا رو [...]

Where are you from? I’m from Iran.

,

تو این هفته با سه حرف Nn، Kk و Tt آشنا میشید و بازهم مهمتر از اسم حروف، آوای هر حرف رو یاد میگیرید. تو این هفته سوم یاد میگیرید ملیت کسی رو بپرسید و اصالت و ملیت خودتون رو هم بیان کنید. اعداد این هفته: 11 تا 15. ضمایر این هفته: ما، آنها و [...]

What’s your name? I’m Mary.

,

تو این هفته با سه حرف Ff, Cc و Dd آشنا میشید و البته مهمتر از اسم حروف، صدای هر حرف رو یاد میگیرید. این هفته یاد میگیرید چطور بتونید خودتون رو معرفی کنید و همچنین اسم مخاطبتون رو بپرسید. دوشنبه ها هم که روز اعداده.این دوشنبه اعداد 6 تا 10 رو یاد میگیرید. چهارشنبه [...]

Hello. How are you? I’m fine.

,

تو این هفته با سه حرف Aa, Bb و Mm و آواهای آنها آشنا میشید یه سلام و احوالپرسی ساده و معمولی رو به زبان انگلیسی یاد میگیرید این دوشنبه اعداد 1تا 5 رو یاد میگیرید چهارشنبه ها هم ضمیرها رو تمرین میکنید و این هفته : تو، من. سه شنبه ها نحوه نوشتن الفبا [...]