منتخب

Media

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم میتونم کلمات کلیدی مربوط به اخبار رو متوجه بشم خبرهای روز رو نقل قول کنم

Driving

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم علائم راهنمایی رانندگی تفاوت صفت و قید و کاربرد آنها در جمله و..

Books & Literature

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم درباره کتاب مورد علاقه ام حرف بزنم و به دیگران پیشنهاد بدم چطور از گرامر حال کامل استمراری استفاده کنم

Lifestyles

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم درباره نحوه زندگی خودم و مردم کشورم صحبت کنم کاربرد modal verbsدر جمله

Interviews

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم تو مصاحبه شغلی چطور درباره خودم و سوابقم حرف بزنم و عبارتهای رو استفاده کنم که زیاد وقفه در صحبت کردنم نداشته باشم

Plans

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم درباره طرحهایی که دارم میتونم بهدوستانم صحبت کنم از جملات شرطی چطور استفاده کنم

Now & Then

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم زندگی فعلی مردم رو با گذشته مقایسه کنم گرامر مربوط به مقایسه کردن رو استفاده کنم

Tourism

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم مکانهای دیدنی روبه یک توریست معرفی کنم  رو استفاده کنمWill وto be going to چطور

Films

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم درباره فیلم مورد علاقه ام صحبت کنم تفاوت جمله گذشته ساده و گذشته کامل

Reports

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم نحوه بیان و گزارش شنیده ها آشنایی با گرامر مجهول ساده

Family & Friends

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم معرفی اعضاء خانواده آشنایی گرامر ضمایر موصولی و...

Vacation

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم درباره اینکه تا به حال به کجاها سفر کردم تجربیات خودم رو درباره سفرم برای دوستانم بگم کاربرد و ساخت زمان حال کامل

Culture

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم درباره فرهنگ کشور صحبت کنم از دیگران درباره فرهنگشون بپرسم و..

Making important decisions

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم درباره تصمیماتی که میخوام بگیرم حرف بزنم درباره موضوعی که اتفاق افتاده ولی دوست داشتید به نحوی دیگه باشه

On the phone

,

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم چطور با کسی پشت تلفن صحبت کنم چطور پیغام بگیرم و بگذارم و...

Restaurants

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم میتونم غذای رستوران رو برای دوستانم توصیف کنم درمورد انواع مختلف رستورانها با دوستانم صحبت کنم

In a Hotel

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم چطور تو هتل اطاقی رو رزرو کنم اگر هتل رزرو من و گم کرده بود چی بگم تو اطاقم چیزی خراب شده و یا کسری داره میتونم مشکلم رو حل کنم

Misunderstanding

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم وقتی موضوعی رو متوجه نمیشم بتونم مجددا بپرسم چطور عنوان کنم که موضوعی و یا رو متوجه نشدم چطور عنوان کنم که منظور کسی رو متوجه نشده ام

Jobs

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم میتونم تو مصاحبه شغلی ویژگیها و خصایص خودم صحبت کنم میتونم نحوه پیشرفت و موفقیتم رو در محیط کاری بپرسم

Opinions

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم نظر دوستانم رو درباره مسئله ای بپرسم میتونم موافقت یا مخالفت خودم رو درباره موضوعی عنوان کنم میتونم موضوعاتی رو با هم مقایسه کنم

Hopes

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم میتونم آرزوهای خوبی برای خودم و دوستانم داشته باشم یادمیگیرم که چطور پشیمانی و تاسف خودم رو ابراز کنم میتونم درباره آرزوهایی که شاید امکان پذیر نباشن حرف بزنم

Making Suggestions

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم عبارتهایی رو یاد میگیرم که بتونم نظرم رو به دیگران بگم از دیگران بخوام پیشنهاد خودشون رو بهم بگن یادمیگیرم که چطور پیشنهاد دیگران رو قبول و یا نپذیرم

City Life

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم   درمورد ترافیک تو شهر حرف بزنم و وقتی ماشینها بهم گره میخورن بتونم توصیف کنم قسمتهای مختلف شهر رو یاد میگیرم یادمیگیرم وقتی به قرارم دیر میرسم بتونم علت رو توضیح بدم و عذر خواهی کنم

Feelings

,

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم چطور احساسات خوب یا بدم رو بیان کنم چطور احساسات دیگران رو نسبت به شخصی یا چیزی رو بیان کنم شما میتونید احساس خودتون رو درباره محل زندگیتون بگید اینکه علاقه ای به محل زندگیتون دارید یا نه میتونید احساس خودتون رو درباره موقعیتهای ناخوشایند  بیان کنید

Travel

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم توضیح بدم برای سفر قراره کجا برم قراره چه کارهایی رو انجام بدم برای سفر رفتن به چه چیزایی نیاز دارم

Shopping

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم تو فروشگاه چطور خرید کنم چطور مشکل وسیله ام رو عنوان کنم چطور کالایی رو که خریدم پس بدم و پولم رو بگیرم

At work

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم درباره سابقه کاریم تو مصاحبه صحبت کنم درباره شرایط کاریم صحبت کنم درباره قوانین کاری صحبت کنم

Foods & Drinks

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم واژگان مربوط به  انواع غذا و نوشیدنیها کاربرد used to   در جمله

Technology

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم زندگی با و بدون تکنولوژی رو مقایسه کنم چطور موارد رو با هم مقایسه کنم و...

The Suburbs

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم بخشهای مختلف شهر زندگی خارج از شهر رو توصیف کنم تفاوت اسمهای قابل شمارش و غیر قابل شمارش

Television

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم درباره فیلم مورد علاقم حرف بزنم فیلمی رو که دیدم برای دوستانم تعریف کنم تفاوت و کاربرد صفتهایی که ed و یا ing  دارند

Leisure Activites

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم درباره اوقات فراقتم با دوستانم صحبت کنم از دوستانم درباره کارهایی که تو وقت آزادشون انجام میدن بپرسم چطور جملات شرطی رو بسازم و...

Hobbies

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم درباره علایقم به تفریحات صحبت کنم حروف تعریف چی هستند و کاربردشون چیه

Education

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم دوران مدرسه و یا دانشگاهم رو توصیف کنم دوتا فعل رو چطور درکنار هم استفاده کنم

Holidays

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم ضمایر ملکی رو چطور استفاده کنم درباره تعطیلات برنامه ریزی کنم

Everyday Life

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم کارهای روزانه ام رو توضیح بدم کارهای روزانه دوستانم رو بپرسم یه جمله ساده بسازم

Meeting people

,

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم احوالپرسی با مردم پرسش سوال گرامر wh-questions

Experiences

,

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم در مصاحبه شغلی میتونم درباره تجربیاتم صحبت کنم از دوستانم درباره تجربیاتشون بپرسم و...

In a Hotel

,

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم مشکلی که تو اطاقم دارم با مسئول پذیرش صحبت کنم اگر چیزی تو اطاقم خراب شده و یا کسری دارم از پذیرس درخواست کنم وقتی میخوام با هتل تسویه کنم چی بگم

Health problems

,

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم میتونم علائم بیماریم رو با پزشکم مطرح کنم تجویز پزشکم رو متوجه بشم میتونم با عبارتهایی که یاد گرفتم از دوستانم جویای احوالشون بشم

Prediction

,

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم میتونم درباره مسائل آینده با دوستانم صحبت کنم عبارتهایی رو یاد میگیرم که بتونم درباره اتفاقات آینده صحبت کنم

What were you doing?

,

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم درباره اتفاقات و یا کارهای روزمره روزهای گذشته میتونم حرف بزنم میتونم خاطراتم رو تعریف کنم میتونم از دوستانم درباره کارهایی که در گذشته انجام دادن سوال بپرسم

Likes & Dislikes

,

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم  درباره علایقم  صحبت کنم حتی میتونید از دیگران بپرسید چه چیزهایی دوست دارن واز چه چیایی بدشون میاد یاد میگیرم که چطور دیگران رو دعوت کنم ویا اینکه دعوت دیگران رو رد و یا بپذیرم

Rules at work

,

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم درباره کارم و شغلم صحبت کنم درباره محل کارم صحبت کنم برای استخدام کردن و یا استخدام شدن قوانین محل کارم رو شرح بدید

Talking on the phone

,

مهمترین مطالبی که در این هفته یادمیگیرم اگر بخوام به کسی تلفن بزنم چی باید بگم اگریه غیر ایرانی باهام تماس گرفت چی بگم چطوری میتونم پیغام بذارم یا بالعکس چطوری پیغام بگیرم

Family

,

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم میتونم افراد خانواده ام رو معرفی کنم و کلمات مربوط به این بخش رو یاد بگیرم میتونم دوستان و افراد خانواده ام رو با شغلشون معرفی کنم میتونید برای افراد غیر ایرانی نحوه زندگی خانواده های ایرانی را شرح بدید

Houses & Apartments

,

درباره خونه ام حرف بزنم که چندتا اطاق داره , چقدر کوچیک یا چقدر بزرگ هستش؟ درباره وسایل خونه ام  میتونم حرف بزنم اینکه چقدر خونه ام رو دوست دارم میتونید برای دیگران توضیح بدید خونه اجاره کنم

Daily life

,

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم: کارهای روزانه ام رو به زبان انگلیسی توضیح بدم. از دوستام درباره کاراشون سوال بپرسم و درباره کارهای خودم توضیح بدم  از دوستام بپرسم کاری که دارن انجام میدن چقدر طول میکشه احساسات خودم رو در مورد خبرهای خوب یا بد ابراز کنم

Interests

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه بیان علایق شخصی بیان ترجیحات و پرسش درباره علایق و ترجیح افراد

Transportation

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه صحبت درباره وسایل نقلیه و استفاده از آن نحوه بیان پند و نصیحت های معمول

Dates

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه بیان تاریخ بر روی تقویم و پرسش درباره آن آشنایی با اعداد ترتیبی

Daily habits

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان و توصیف عادات روزانه بیان برنامه روزانه، هفتگی و یا سالانه آشنایی با قیدهای تکرار مانند همیشه، بعضی اوقات، هرگز و...

Foods and Drinks

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با غذاها و نوشیدنی ها آشنایی با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

Time

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم پرسش درمورد زمان و نیز بیان زمان آشنایی با ماههای میلادی

Houses and apartments

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم توصیف خانه و آپارتمان و محل زندگی استفاده از حروف تعیین a  و an

Place in town

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با اماکن مختلف شهری استفاده از حروف اضافه مکان

Health problems

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه بیان مشکلات سلامت و بیماری ها جملات امری ساده

Meeting people

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه مکالمه و محاوره در آشنایی با افراد احوالپرسی روزمره

Talking about future

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان و توضیح درباره برنامه ها و مقاصد پیش رو سوال و پرسش در همین زمینه آشنایی با گرامر آینده ساده

Talking about problems

,

عمده مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان مشکلات کلیشه ای و پرسش درباره وجود مشکلات نحوه استفاده از حرف ربط و و اما و...

What did you do on the weekend?

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم مانند هفته قبل، آشنایی با گرامر زمان گذشته ساده استفاده از افعال باقاعده و بی قاعده جهت بیان اتفاقات در زمان گذشته نحوه سوال و پاسخ در مورد اتفاقات گذشته مانند آخرهفته گذشته، دیروز ، ماه قبل ، سال قبل، 10 سال قبل

Where were you yesterday?

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم بیان اتفاقات گذشته آشنایی با زمان گذشته ساده و کاربرد فعل بودن در گذشته

Shopping

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم مکالمات معمولی در خرید پرسش درباره قیمت واژگان کلیدی هنگام خرید

Telephoning

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه پاسخ به تماس های تلفنی پیغام گذاشتن تلفنی آشنایی با گرامر ضمایر مفعولی

Describing people

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم توصیف ظاهری و فیزیکی افراد مانند قد و وزن پرسش درباره ظاهر و پوشش افراد آشنایی با سوالات پرسشی

Talking about family

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با نسبت های خانوادگی توصیف خانواده تون پرسش درباره شغل افراد آشنایی با زمان حال ساده و...

Talking about abilities

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یادمیگیرم استفاده درست از فعل can نحوه بیان توانایی های خود و دیگران در زمان حال و نیز گذشته و...

Starting a Conversation

,

عمده مطالبی که در این هفته یاد میگیرم سرصحبت رو باز کردن ادامه و ورود به جزئیات بیشتر در یک مکالمه عادی پرسش درباره ملیت و اصالت افراد استفاده درست از فعل "وجود داشتن" و گرامر خاص آن و...

Weather

,

عمده مطالبی که در این هفته یاد میگیرم توصیف آب وهوا و شرایط جوی بیان فصول مختلف و پرسش درباره فصل مورد علاقه افراد پرسش درباره هوا

Asking for information

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه کسب اطلاعات و پرسیدن آشنایی با زمان حال ساده و ...

Talking about clothes

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با انواع لباس و پوشاک نحوه بیان و توصیف پوشش افراد آشنایی با گرامر زمان حال استمراری

What do you do? (jobs)

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم آشنایی با مشاغل مختلف نحوه پرسش درباره شغل افراد

Meeting people

,

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم نحوه مکالمه و محاوره در آشنایی با افراد احوالپرسی روزمره

What day is it?

,

این هفته هم مثل هفته قبلی، چهار حرف و صدا براتون کار میشه و با این چهار حرف 26 حروف زبان انگلیسی رو کامل یادمیگیرید. Ii Uu Yy Zz هفته قبل یاد گرفتید بپرسید ساعت چنده و این هفته یاد میگیرید بپرسید "امروز چندشنبه ست؟" دوشنبه این هفته عدد 100 رو یاد میگیرید و تاعدد [...]

What time is it?

,

این هفته بجای سه حرف و صدا، چهار تا از حروف الفبا رو بهمراه آوای هرکدوم یاد میگیرید. Oo Vv Ww Xx درس پرکاربرد این هفته درباره چیزیه که هر روز باهاش سروکار داریم: زمان و سوال مهمه: "ساعت چنده؟" اعداد رو ادامه میدیم تا 90 یعنی 70، 80، 90. این چهارشنبه جمع بستن ضمایر [...]

What color is it?

,

سه حرف و آوای مهم این هفته: Hh Qq Ss این هفته میتونید بعضی رنگها رو به زبان انگلیسی یاد بگیرید و حتی رنگ هر چیزی رو مورد پرسش قرار بدید. اعداد این هفته 30 و 40 50 و 60. سه شنبه ها هم که مثل همیشه بحث دستخط و اصول نوشتن حروف. ضمایر و [...]

What is it?

,

این هفته خانم جسیکا براتون سه حرف Ee، Jj و Rr رو آماده کرده. سوال مهمه "این چیه؟" رو این هفته یاد میگیرید و ازین به بعد هرشیئی روکه به انگلیسی نمیدونید، براحتی میتونید با این سوال بپرسید. راستی اعداد رو این دوشنبه تا 30 یا دمیگیرید که بشمارید. ضمایر و افعال این چهارشنبه: او [...]

What’s your phone number?

,

سه حرف و آوایی که این هفته کار میکنیم: Gg Pp Ll تازه این هفته نحوه سوال پرسیدن درباره شماره تلفن و همچنین بیان شماره تلفن خودتون رو هم یاد میگیرید. اعداد این هفته میرسه تا 20 و بحث ضمایر این چهارشنبه به کاربرد فعل "بودن" برای هرکدوم از ضمایر میپردازه.مثلا امروز این دوتا رو [...]

Where are you from? I’m from Iran.

,

تو این هفته با سه حرف Nn، Kk و Tt آشنا میشید و بازهم مهمتر از اسم حروف، آوای هر حرف رو یاد میگیرید. تو این هفته سوم یاد میگیرید ملیت کسی رو بپرسید و اصالت و ملیت خودتون رو هم بیان کنید. اعداد این هفته: 11 تا 15. ضمایر این هفته: ما، آنها و [...]

What’s your name? I’m Mary.

,

تو این هفته با سه حرف Ff, Cc و Dd آشنا میشید و البته مهمتر از اسم حروف، صدای هر حرف رو یاد میگیرید. این هفته یاد میگیرید چطور بتونید خودتون رو معرفی کنید و همچنین اسم مخاطبتون رو بپرسید. دوشنبه ها هم که روز اعداده.این دوشنبه اعداد 6 تا 10 رو یاد میگیرید. چهارشنبه [...]

Hello. How are you? I’m fine.

,

تو این هفته با سه حرف Aa, Bb و Mm و آواهای آنها آشنا میشید یه سلام و احوالپرسی ساده و معمولی رو به زبان انگلیسی یاد میگیرید این دوشنبه اعداد 1تا 5 رو یاد میگیرید چهارشنبه ها هم ضمیرها رو تمرین میکنید و این هفته : تو، من. سه شنبه ها نحوه نوشتن الفبا [...]