Project Description

تو این هفته با سه حرف Ff, Cc و Dd آشنا میشید و البته مهمتر از اسم حروف، صدای هر حرف رو یاد میگیرید.
این هفته یاد میگیرید چطور بتونید خودتون رو معرفی کنید و همچنین اسم مخاطبتون رو بپرسید.
دوشنبه ها هم که روز اعداده.این دوشنبه اعداد ۶ تا ۱۰ رو یاد میگیرید.
چهارشنبه ها و ضمیرها و این هفته سه تا ضمیر یاد میگیرید: او(مذکر) ، او (مونث) و همچنین ضمیربرای غیرانسان
سه شنبه ها هم که قراره نحوه نوشتن الفبا رو اصولی و درست باهم ببینیم تا دستخطمون به انگلیسی خوب باشه.