Project Description

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم

توضیح بدم برای سفر قراره کجا برم

قراره چه کارهایی رو انجام بدم

برای سفر رفتن به چه چیزایی نیاز دارم