Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

آشنایی با نسبت های خانوادگی

توصیف خانواده تون

پرسش درباره شغل افراد

آشنایی با زمان حال ساده

و…