Project Description

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم

میتونم کلمات کلیدی مربوط به اخبار رو متوجه بشم

خبرهای روز رو نقل قول کنم