Project Description

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

 درباره علایقم  صحبت کنم

حتی میتونید از دیگران بپرسید چه چیزهایی دوست دارن واز چه چیایی بدشون میاد

یاد میگیرم که چطور دیگران رو دعوت کنم ویا اینکه دعوت دیگران رو رد و یا بپذیرم