Project Description

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم

میتونم افراد خانواده ام رو معرفی کنم و کلمات مربوط به این بخش رو یاد بگیرم

میتونم دوستان و افراد خانواده ام رو با شغلشون معرفی کنم

میتونید برای افراد غیر ایرانی نحوه زندگی خانواده های ایرانی را شرح بدید