Project Description

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم

درباره کتاب مورد علاقه ام حرف بزنم و به دیگران پیشنهاد بدم

چطور از گرامر حال کامل استمراری استفاده کنم