Project Description

بخشی از مطالبی که در این هفته یاد میگیرم
نحوه کسب اطلاعات و پرسیدن
آشنایی با زمان حال ساده
و …