باهم رایج ترین عباراتی که تو رستوران استفاده میشه رو یاد بگیریم. این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

Here are some common expressions used at a restaurant. B1 students will find this video useful

در این ویدیو عبارات و اصطلاحات زیر رو پیرامون رستوران یاد میگیریم

I’ll have…(informal)
سفارش من هست…(غیر رسمی)

I’d like…(formal)
سفارش من هست…(رسمی)

What do you recommend?
شما چی پیشنهاد میکنید؟

Is this sereved with….(salad, rice) ?
با…(سالاد، برنج) سرو میشه؟

 

در ادامه با اصطلاحات رایج برای رزرو اتاق آشنا شوید

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (هنوز رایی داده نشده)

Loading...
با دوستان خود به اشتراک بگذارید!