اکسین چنل دوره ی تخصصی “اصول و فنون مذاکرات و قراردادهای تجاری” را در جهت رفع نیازهای مرتبط به این حوزه طراحی نموده و در دوره های ۱۲ساعته که طی ۴ هفته برگزار می شود به علاقمندان آموزش می دهد.

عناوین این دوره عبارتند از:

 

Preparation: Asking for information, planning a meeting, providing explanations.
Setting objectives:Arranging a meeting, stating interests, agreeing an agenda.
The meeting: Sending a cover letter/email, amending/confirming the agenda, stating goals.
Proposals:Presenting proposals/counter-proposals, expressing (im)possibilities, linking offers to conditions.
A new offer: Enquiring about offers, expressing opinions, suggesting a solution.

در ضمن شرکت کنندگان در کارگاه آمورشی اصول و فنون مذاکرات و قراردادهای تجاری،گواهی پایان این این دوره را نیز دریافت خواهند نمود.

زمان برگزاری کلاس های این دوره :
روزهای چهارشنبه ۹۶/۵/۱۸ ، ۹۶/۵/۲۵ ،۹۶/۶/۱ ، ۹۶/۶/۸
ساعت ۱۷ الی ۲۰

زمان باقی مانده تا آخرین جلسه

 

هزینه ی شرکت در این دوره : ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال

شماره ی تماس دبیرخانه ی برگزاری این دوره : ۸۸۳۰۰۲۲۸

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید!