آموزش مجازی زبان انگلیسی

آموزش مجازی زبان انگلیسی ، نوعی آموزش است که یادگیرنده و معلم ممکن است از لحاظ جغرافیایی در مکانهای مختلفی قرار داشته باشندو یا ممکن است آموزش از طریق یک معلم مجازی و در یک کلاس مجازی از طریق اپلیکیشن یا محیط وب انجام گیرد. این نوع آموزش با تمام مزایایی که دارد، باید به گونه ای علمی پایه ریزی شود تا از جذابیت های لذت یادگیری زبان نکاهد . به نظر میرسد توجه به ویژگیهای انسانی و وارد نمودن آنها در محیطهای آموزش مجازی بتوان این محیطها را واقعیتر و جذابتر جلوه داد.

واضح است که در طی فرآیند آموزش، احساسات یادگیرنده تغییر میکند. احساسات مثبت در فرآیندهای تفکر نقش اساسی دارند، درحالیکه احساسات منفی میتوانند فرآیند تفکر را مختل کنند و مانع استدلال شوند( چافر ۲۰۰۴)

به عنوان مثال زبان آموزانی  که خسته یا مضطرب هستند، بر روی مطالب درسی تمرکز ندارند و نمی توانند خوب فکر کنند .

از سوی دیگر، انسانها دارای شخصیتهای متفاوتی هستند. این تفاوت شخصیت بین افراد، شیوه یادگیری زبان آنها را تحت تأثیر قرار میدهد ( جسی ۲۰۰۶ ) باید این دو مسأله )احساس و شخصیت فرد یادگیرنده) در آموزشهای مجازی زبان انگلیسی در نظر گرفته شود و روش آموزشی به کار گرفته شده در مورد هر فردی از فرد دیگر متفاوت باشدکه این مهم استفاده از سطح یادگیری و معلم خصوصی را در آموزش های مجازی لزامی می سازد . برای دست یافتن به این هدف، باید مدلسازی از عامل یادگیرنده انجام گیرد و مطابق این مدل تاکتیک مناسبی برای برخورد با او انتخاب شود.

 مفاهیم روانشناسی در شخصیت یادگیرنده

احساس، شخصیت و تفاوتهای فردی از پارامترهای تأثیرگذار در فعالیتهای انسان از جمله یادگیری هستند. همچنین هر فرد با توجه به ویژگیهای شخصیتی اش شیوه ی یادگیری خاصی را می طلبد (چن ۲۰۰۷)

ابزارهایی برای سنجش شیوه های گوناگون یادگیری استفاده میشود تا شیوه یادگیری یادگیرنده، تعیین شود. این شیوه های یادگیری در مورد یادگیری زبان انگلیسی نیز صدق میکنند.
پرسشنامه های زیادی وجود دارد که افراد را از لحاظ شیوه های یادگیری گروه بندی میکند. یکی از معروفترین آنها پرسشنامه ی MBTI است که برای تعیین شخصیت و شیوه های یادگیری به کار می رود. ،MBTI توسط ایزابل مایرز-بریگز و مادرش کاترین-بریگز، در سال ۱۹۲۰ ابداع شد، این پرسشنامه کمک میکند ویژگیهای شخصیتی و اولویتهای یادگیری افراد تشخیص داده شوند، و شیوه های تدریس متناسب با این ویژگیها استخراج شوند MBTI .

از چهار تابع دو حالتی مطابق نظریه ی یونگ استفاده میکند. تئوری یونگ سه بعد: (برونگرا/درونگرا)-  )حسی/شهودی)و (تفکر/احساس) را مشخص کرد اما در MBTI یک بعد چهارم (منضبط/ملاحظه کار) نیز اضافه شد .

توابع  حسی/شهودی، به چگونگی درک اطلاعات، و توابع تفکر/احساس به نحوه تصمیم گیری و تشخیص مربوط می شوند. حالتهای ذهنی برونگرا/درونگرا و منضبط/ملاحظهکار در رابطه با نحوه سر و کار داشتن افراد با محیط بیرون و دنیای اطراف است. از ترکیب این چهار تابع دو حالتی ۱۶تیپ شخصیتی ایجاد میشود که هر فرد یادگیرنده در یک گروه قرار می گیرد.

– مفاهیم آموزشی در شخصیت یادگیرنده و ایجاد مدل آموزش مجازی زبان انگلیسی همراه با معلم خصوصی ( مدل اکسین چنل )

مدل آموزشی مبتنی بر احساس و شخصیت ( فتحی ۲۰۰۸) و مدل عامل استفاده از معلم خصوصی در شکل گیری مدل آموزشی مجازی زبان انگلیسی همراه با معلم خصوصی نقش دارد .  این مدل شامل ۶ ماژول است که شرح هر یک در زیر آمده است :

ماژول تشخیص شخصیت: در اولین برخورد یادگیرنده با سیستم، پرسشنامه MBTI در مقابل او قرار میگیرد، و نوع شخصیت یادگیرنده تعیین میشود .

ماژول انتخاب شیوه آموزشی متناسب با شخصیت یادگیرنده در آموزش مجازی زبان انگلیسی:

به طور کلی ۳ نوع محیط یادگیری وجود دارد: انفرادی، رقابتی و مشارکتی ، سیستم براساس استخراج شخصیت یادگیرنده، او را در یکی از سه گروه مستقل، مشارکت با عامل همکلاسی مجازی و یا رقابت با عامل همکلاسی مجازی قرار میدهد. ( در اکسین چنل از آزمون های دوره ای و مقایسه مجازی برای ایجاد عامل رقابت با همکلاسی مجازی استفاده شده است )

ماژول انتخاب عامل معلم خصوصی در آموزش مجازی زبان انگلیسی:

در صورت قرار گرفتن یادگیرنده در گروه مستقل فرآیند آموزش و یادگیری شروع میشود، در غیر اینصورت ابتدا سیستم در صورت تایید زبان آموز ، یک عامل معلم خصوصی را متناسب با نوع شخصیت یادگیرنده انتخاب نموده و سپس فرآیند آموزش و یادگیری شروع میشود. ایجاد حس معلم خصوصی به گونه ای است که باعث پیشرفت یادگیرنده در طی فرآیند آموزش می گردد.

ماژول آموزش در آموزش مجازی زبان انگلیسی:

در این ماژول مطالب درسی به صورت تمرین، و در قالب ویدیو ب روش انجمن آموزش اروپا در اختیار یادگیرنده، قرار داده میشود.

ماژول ارزیابی احساسات در آموزش مجازی زبان انگلیسی:

در حین انجام تمرینات و ارزیابی میزان یادگیری، متناسب با سطح یادگیری یادگیرنده و رویدادهایی که در محیط اتفاق میافتد احساساتی در یادگیرنده بروز میکند )به عنوان مثال: علاقه به عامل همکلاسی مجازی، ناامیدی از حل تمرینات و …(. که نتیجه این احساسات در آزمون های دوره ای و توسط معلم خصوصی و بخش پشتیبانی مشخص میگردند .

ماژول انتخاب رفتار و به روز رسانی شیوه یادگیری در آموزش مجازی زبان انگلیسی:

این ماژول با توجه به رویدادهایی که در محیط اتفاق میافتد و میزان پیشرفت زبان آموز را مشخص می سازند شیوه ی آموزش را تغییر می دهد. متناسب با وضعیت احساسی که کاربر در آن قرار میگیرد، آموزگار و همکلاسی مجازی براساس پایگاه دانش خود، رفتارهای مناسبی را در جهت بهبود فرآیند یادگیری نشان میدهند .

در روش آموزش مجازی زبان انگلیسی همراه با معلم خصوصی اکسین چنل ۴ هدف برای یادگیرنده در نظر گرفته شد.

  • گذراندن دوره آموزشی و سطوح آموزش زبان اتحادیه اروپا CERF و حل تمرینات به تنهایی و بدوندریافت کمک از عامل همکلاسی مجازی یا معلم خصوصی .
  • شرکت در آزمون های دوره ای به صورت مجازی.
  • استفاده از عامل معلم خصوصی به صورت دوره ای و در زمان بندی مشخص ، متناسب با شخصیت یادگیرنده و سطح آموزشی او .
  • شرکت در گروه ها و تور های آموزشی به صورت حضوری و همکاری بادیگران برای حل تمرینات و ایجاد حس واقعیت در یادگیرنده در زمان حضور در دوره های مجازی .

اکسین چنل برای اولین بار به زبان فارسی از عامل شخصیت بادگیرنده در کنار معلم خصوصی برای آموزش به صورت مجازی استفاده کرده است . این روش در کنار روش جامع آموزش زبان انجمن آموزش اتحادیه اروپا گامی موثر در آموزش زبان به زبان آموزان فارسی زبان در سراسر جهان خواهد بود .

به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (میانگین امتیازات: ۵٫۰۰)

Loading...
چاپ مطلب
با دوستان خود به اشتراک بگذارید!